Sīkdatnes

Mēs izmantojam sīkfailus, lai sniegtu jums vislabāko iespējamo pieredzi mūsu vietnē. Lai iegūtu papildinformāciju par mūsu izmantotajām sīkdatnēm, skatiet mūsu sīkdatņu lapu šeit.

LV / EN / RU

Grozs

Summa:

0.00 €

Lietošanas noteikumi

Mūsu vietnes izmantošana vienmēr ir saistīta ar dažām tiesībām un pienākumiem. Tie ir definēti mūsu Pārdošanas noteikumos, mūsu Privātuma politikā, mūsu Paziņojumā par sīkfailiem un šajā atrunā (kopā saukti "Noteikumi un nosacījumi").

Noteikumi un nosacījumi attiecas gan uz mums, "Altenergo" SIA, gan uz jums, lietotāju. Lietojot mūsu tīmekļa vietni, jūs nepārprotami atzīstat un piekrītat mūsu Noteikumu un nosacījumu ekskluzīvai piemērošanai un nepārprotami atsakāties no savām tiesībām atsaukties uz saviem noteikumiem un nosacījumiem.

Mēs varam atkāpties no šiem Noteikumiem un nosacījumiem dažās ārkārtas situācijās, bet tikai tādā mērā, kādā atkāpes ir pieņemtas ar katras puses piekrišanu un skaidri norādītas rakstiski. Šīs atkāpes aizstāj vai papildina tikai tos punktus, uz kuriem tās attiecas. Tās neietekmē citu šo Noteikumu un nosacījumu noteikumu piemērošanu.

1. Kas mēs esam

Šīs tīmekļa vietnes URL - tavasistema.lv - (turpmāk tekstā - "tīmekļa vietne") iniciators ir:

"Altenergo" SIA (turpmāk tekstā - "[X]" un "Mēs").
Pulkveža Brieža iela 43-4
Rīga, LV-1045
Latvija

PVN Nr.: LV40103175220
Ē-pasts: info@tavasistema.lv
Tālr: +371 67323024

Ja jums ir papildu jautājumi vai piezīmes, sazinieties ar mums. Ātru atbildi garantējam!

2. Mūsu mājaslapa

2.1 Pareiza darbība, drošība un pieejamība

Jūs varat būt droši; mēs piedāvājam lietotājam draudzīgu tīmekļa vietni, kas ir droša ikvienam lietotājam. Mēs veicam visus nepieciešamos pasākumus, lai nodrošinātu mūsu Tīmekļa vietnes pareizu darbību, drošību un pieejamību. Tomēr mēs nevaram sniegt jums pilnīgu garantiju šajā jautājumā. Mums ir saistošas tikai līdzekļu saistības.

Jebkāda Tīmekļa vietnes izmantošana ir tikai uz jūsu paša risku. Mēs neesam atbildīgi par zaudējumiem, kas radušies darbības traucējumu, pārtraukumu, defektu, kaitīgu elementu vai citu problēmu dēļ mūsu tīmekļa vietnē vai tās iekšienē, neatkarīgi no nepārvaramas varas vai citu svešu apstākļu esamības.

Mums ir tiesības jebkurā laikā un bez iepriekšēja brīdinājuma pilnībā vai daļēji ierobežot un/vai pārtraukt piekļuvi mūsu tīmekļa vietnei. Šādus pasākumus mēs veiksim tikai tad, ja to attaisnos apstākļi, un tas nekādā veidā nav nosacījums, kas būtu jāpilda.

2.2 Mājaslapas saturs

Mēs lielākoties nosakām, kāds saturs ir pieejams mūsu Tīmekļa vietnē. Mēs to darām ļoti rūpīgi un cenšamies sniegt augstas kvalitātes informāciju. Tāpēc mēs veicam visus nepieciešamos pasākumus, lai mūsu tīmekļa vietne būtu pēc iespējas pilnīgāka, precīzāka un aktuālāka, pat ja informāciju sniedz trešās personas. Mums vienmēr ir atļauts mainīt, papildināt vai dzēst mūsu Tīmekļa vietnes saturu.

Neraugoties uz mūsu ievērojamo uzmanību, mēs nevaram garantēt mūsu Tīmekļa vietnē pieejamās informācijas kvalitāti. Iespējams, ka informācija nav pareiza, nav pietiekami precīza un/vai nav noderīga. Mēs neesam atbildīgi par (tiešiem un netiešiem) zaudējumiem, kas lietotājam var rasties mūsu Tīmekļa vietnē sniegtās informācijas dēļ.

Mēs lūdzam jūs pēc iespējas ātrāk informēt mūs, ja pamanāt, ka mūsu Tīmekļa vietnes saturs pārkāpj piemērojamos tiesību aktus un/vai trešo personu tiesības vai vienkārši nav pieņemams. Pēc tam mēs veiksim visus atbilstošos pasākumus, kas var ietvert daļēju vai pilnīgu informācijas dzēšanu.

Mūsu Tīmekļa vietnē ir saturs, ko var lejupielādēt. Jūs saprotat un piekrītat, ka ikviena lejupielāde no mūsu Tīmekļa vietnes notiek uz jūsu paša risku un ka par zaudējumiem, kas radušies datu zuduma vai datorsistēmas bojājumu rezultātā, atbildat tikai un vienīgi jūs.

2.3 Ko mēs sagaidam no Jums kā lietotāja

Lietotājs ir daļēji atbildīgs par to, kā mēs piedāvājam mūsu Tīmekļa vietni. Tas nozīmē, ka jums vajadzētu atturēties no darbībām, kas kaitīgi ietekmē tīmekļa vietnes pareizu darbību un drošību vai tās izmantošanu. Piemēram, Tīmekļa vietni nedrīkst izmantot, lai apietu mūsu uzņēmējdarbības modeli un/vai vāktu informāciju no citiem lietotājiem.

Tāpēc ir aizliegts izplatīt saturu, izmantojot mūsu Tīmekļa vietni, kas var kaitēt(-s) citiem Tīmekļa vietnes lietotājiem. Mēs varam domāt par ļaunprātīgas programmatūras, datorvīrusu, ļaunprātīgas programmatūras, tārpu, Trojas zirgu un anulēšanas robotu izplatīšanu. Mērķis ir arī nevēlamu un/vai komerciālu ziņojumu, piemēram, nevēlamu vēstuļu, surogātpasta un ķēdes vēstuļu, izplatīšana, izmantojot Tīmekļa vietni.

Mēs paturam tiesības veikt visas nepieciešamās (tiesiskās un ārpustiesas) darbības, kas var piedāvāt atbilstošus tiesiskās aizsardzības līdzekļus cietušajām pusēm. Lietotājs ir pilnībā atbildīgs par visām darbībām, kas veiktas Tīmekļa vietnē un kas rada kaitējumu Tīmekļa vietnei un/vai citiem lietotājiem. Ja tas notiek, lietotājam ir pienākums nodrošināt, ka [X] necieš un atlīdzina visas iespējamās prasības, kas var rasties.

3. Saites uz citām mājaslapām

Mūsu Tīmekļa vietne var saturēt vai nodrošināt hipersaites vai norādes uz citām tīmekļa vietnēm un/vai elektroniskās saziņas portāliem, ko uztur trešās personas, vai var nodrošināt trešo personu saturu mūsu Tīmekļa vietnē, izmantojot ierāmēšanu vai citas metodes. Šāda atsauce mūsu Tīmekļa vietnē nenozīmē, ka starp mūsu Tīmekļa vietni un šīm trešo personu tīmekļa vietnēm ir jebkāda saikne vai ka mēs (netieši) piekrītam šo vietņu saturam.

Mēs negarantējam un neuzņemamies nekādu atbildību par to ārējo tīmekļa vietņu satura precizitāti, likumību, pilnīgumu vai kvalitāti, uz kurām ir saites mūsu Tīmekļa vietnē, vai citu elektronisko sakaru portālu, kas nav mūsu faktiskajā kontrolē, saturu. Tāpēc šīs atsauces ir jānoklikšķina uz jūsu pašu risku un atbildību. Mēs neesam atbildīgi par jebkādiem no tām izrietošiem zaudējumiem.

Šīs ārējās tīmekļa vietnes nesniedz tādas pašas garantijas kā mēs. Tāpēc mēs iesakām rūpīgi izlasīt šo citu tīmekļa vietņu noteikumus un nosacījumus un privātuma deklarāciju.

4. Autortiesības

Radošums ir aizsargājams, tāpat kā mūsu Tīmekļa vietne un tās saturs. Šādu aizsardzību nodrošina intelektuālā īpašuma tiesības, un uz to ir tiesības visām pusēm, t. i., [X] un trešām personām. Saturs nozīmē ļoti plašu kategoriju - fotogrāfijas, video, audio, tekstu, idejas, piezīmes, zīmējumus, rakstus u. c. Šo saturu aizsargā autortiesības, programmatūras tiesības, datubāzu tiesības, dizainparaugu un modeļu tiesības un citas piemērojamās (intelektuālā īpašuma) tiesības. Mūsu tīmekļa vietnes tehnisko raksturu aizsargā autortiesības, kā arī tiesības uz programmatūru un datubāzēm. Katru tirdzniecības nosaukumu, ko mēs izmantojam savā tīmekļa vietnē, aizsargā preču zīmes tiesības.

Katrs lietotājs saņem ierobežotas tiesības piekļūt mūsu Tīmekļa vietnei un tās saturam, to izmantot un rādīt. Šīs tiesības tiek piešķirtas neekskluzīvi un nav nododamas tālāk, un tās var izmantot tikai personīgā, nekomerciālā kontekstā. Mēs lūdzam mūsu lietotājus bez īpašnieka piekrišanas neradīt un neveikt izmaiņas šajā rakstā aprakstītajās intelektuālā īpašuma tiesībās. [X] piešķir lielu nozīmi savām intelektuālā īpašuma tiesībām un ir veikusi visus iespējamos pasākumus, lai nodrošinātu to aizsardzību. Mēs veiksim tiesiskas darbības pret jebkādiem esošo intelektuālā īpašuma tiesību pārkāpumiem.

5. Jūsu informācijas apstrāde

Jūsu sniegtā personiskā informācija ir nepieciešama, lai nodrošinātu kvalitatīvu pakalpojumu sniegšanu. Nepareizu vai nepatiesu personas datu ievadīšana tiks uzskatīta par mūsu Noteikumu un nosacījumu pārkāpumu. Lietotāja personas dati tiek apstrādāti tikai un vienīgi saskaņā ar piemērojamo Privātuma politiku, ar kuru var iepazīties mūsu tīmekļa vietnē.

6. Vispārīgi noteikumi

Mēs paturam tiesības jebkurā laikā un jebkurā apjomā mainīt, ierobežot vai pārtraukt mūsu Tīmekļa vietnes un saistīto pakalpojumu darbību. Mēs varam to darīt, nepaziņojot par to lietotājam. Tas nerada tiesības uz nekāda veida kompensāciju.

Šos Noteikumus un nosacījumus reglamentē un interpretē vienīgi saskaņā ar Beļģijas tiesību aktiem. Jebkurš strīds, kas izriet no [X] pakalpojumiem vai ir saistīts ar tiem, ir Rīgas tiesu apgabala kompetentās tiesas jurisdikcijā.

Ja kāds šo Noteikumu un nosacījumu noteikums tiek uzskatīts par spēkā neesošu, šāda noteikuma spēkā neesamība neietekmē pārējo šo Noteikumu un nosacījumu noteikumu spēkā esamību un izpildāmību, kas paliek spēkā pilnā apmērā. Mēs paturam tiesības ierosināt spēkā esošus grozījumus apstrīdētajā(-os) noteikumā(-os).

Kļūsti par TavaSistēma biedru!

Abonē un esi pirmais, kurš uzzina par neticamām atlaidēm, jauniem produktiem un aktualitātēm apkures, ventilācijas un kondicionēšanas pasaulē!